Rzetelna Firma

Słupek prowadzący U-1b

Przeznaczony jest do optycznego prowadzenia ruchu i montuje się go na barierach ochronnych stalowych. Stosuje się go w celu ułatwienia kierującemu, szczególnie w porze nocnej i trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi i jej przebiegu.

Słupek wykonany jest z tworzywa sztucznego w wersji monolitycznej z dodatkiem pigmentów niezbędnych do uzyskania określonych barw , właściwości mechanicznych, odporności na warunki atmosferyczne oraz wspornika metalowego cynkowanego ogniowo.
Urządzenia odblaskowe skośne mocowane są na nity rozprężne. Wspornik metalowy przymocowany jest na nity i zabezpieczony od zewnątrz podkładką aby wzmocnić połączenie słupka i wspornika.

Przekrój słupka:
trapez o wym. 40x80x120 mm
wysokość słupka : 400 mm (bez wspornika mocującego do bariery)

Na produkt posiadamy Certyfikat Zgodności WE (CE) zgodny z normą EN 12899-3:2007